Bog / Chris MacDonald udtaler

Chris MacDonald udtaler


 

Chris MacDonald - har skrevet følgende om bogens emne:  

 Scroll down to view English


"Stress er et af de mest kraftfulde elementer i vores moderne liv. Det kan være ekstremt stimulerende og give tilværelsen et ekstra krydderi, men kun hvis det opvejes af hvile og genopladning. Hvis man ikke lærer at forstå og kontrollere stress, og vigtigst af alt hvordan man SLIPPER stress, så genopladning og vækst er muligt, kan man ende et meget hæsligt og skræmmende sted meget hurtigt. At kombinere stress med den nødvendige genopladningsproces, er nøglen til at leve et lykkeligt liv i højeste gear; og med mindre man er udstyret med effektive redskaber og en god forståelse for hvordan stress og afslapning komplementerer hinanden, er det umuligt at komme sig effektivt ovenpå stress.

Selv de mest modstandsdygtige og overskudsfyldte mennesker vil ende med at lade sig begrænse af stress, og hvis man bliver ved med at rykke stressniveauets smertetærskel uden at respektere de kropslige og mentale grænser kroppen udstyrer os med, kan og vil man på et tidspunkt nå et SPRINGENDE PUNKT, og ende med at miste lidenskab og begær i sit liv. Med andre ord: hvis du vil leve livet fuldt ud, bliver du nødt til at lære, hvordan man på den mest effektive måde kommer sig ovenpå stress.

 

Forståelse for hvordan stress virker, er kun det første skridt på en rejse henimod effektiv stressbalancering, og forståelse er ofte hvor de fleste bøger stopper. Karl Christian har formået at gøre hvad få andre har: han har kombineret forståelse med effektive redskaber og teknikker. Redskaber og teknikker der er lette at forstå og øve sig med, og ikke mindst redskaber og teknikker der VIRKER. Jeg kan kun lovprise og anbefale "Slip din stress nu", til alle der er interesserede i at presse mest muligt ud af livet uden at miste lidenskab."

Chris MacDonald In English

"Stress is one of the most powerful elements in our modern lives. Stress can be extremely stimulating and add spice to life, however it has to be balanced with effective rest and recovery.

If one does not learn how to understand and control stress, and most importantly learn how to effectively LET GO of stress so that recovery and growth are possible, one can end up in an ugly and scary place in a heart beat. Balancing stress with effective recovery is key to living a high performance and happy life; and unless one is empowered with effective tools and a good understanding of how stress and recovery work, then effective recovery from stress simply will not be possible, and even the most powerful and resilient people will end up limited by stress.

And if one continues to push the limits with stress without respecting the limits of the human mind and body to handle stress, then one can and will reach the TIPPING POINT, and end up loosing passion and desire in ones life.

In other words if you want to live life to the fullest, you have to learn how to effectively handle and recover from stress. Understanding how stress works is only the very first step in the journey towards effective stress balancing, and understanding is where most books stop.

Karl Christian has managed to do what very few others have, he has placed understanding together with effective tools and techniques. Tools and techniques that are easy to understand and train, and they are tools and techniques that work. I can only praise and recommend “Slip din stress nu”, for anyone interested in squeezing the most out of life without loosing passion."

Institut Meulengracht | CVR: 19600149 | Munkevænget 26, 5230 Odense M  | Tlf.: 61276400